Syyskokous 2018

Sambo 2000 ry

Syyskokous

Aika: ma 12.11.2018 klo 18.30

Paikka: Asukastalo Mylläri, Myllypuro, Helsinki

 

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

  1. a) puheenjohtaja
                     b) sihteeri
                     c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
                     d) ääntenlaskijat

4. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6. Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa    tulevana toimikautena

7. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

8. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen sekä    huoltajajäsenen jäsenmaksun suuruus

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018

10. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
   (kaudelle 2019 -2020)

 

11. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia

12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin jossa seura on jäsenenä

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14. Päätetään kokous